hoogbegaafd kind

"Kinderen krijgen bij Phi Science Lab een belevenis waar ze hun hele leven veel plezier van zullen hebben, een grond om op te staan van waaruit ze hun talenten tot volle ontplooiing kunnen brengen. Het lijkt misschien veel geld, maar wat je ervoor terug krijgt is van onschatbare waarde."

Uit een enquete, gehouden onder ouders in januari 2013.

 

Voor wie?

Alle jongens en meisjes die extra uitdaging nodig hebben en die zitten in groep 5, 6, 7 of 8. (In zeldzame situaties is deelname vanaf groep 4 mogelijk.)

 

Het maken een iq-test is geen voorwaarde voor deelname. Tijdens de proefperiode van twee Labs wordt gekeken of het programma uw zoon of dochter genoeg te bieden heeft. Denk hierbij aan rijke cognitieve uitdaging, maar daarnaast ook aan het leren omgaan met frustratie als iets moeilijk is of het leren doorzetten. Natuurlijk kunnen er persoonlijke leerdoelen worden opgesteld.

 

Verwissel de paarden van plek op een veldje van 3x3

Ieder kind heeft een hoek van een speelbord waarop het puzzelt.

 

Wederzijdse proefperiode van twee aaneengesloten Labs

- Voor Phi Science Lab is dit een observatieperiode om te beoordelen of een kind (dat geen iq-test heeft gemaakt) de uitdaging aan kan, ervan geniet en vooral: groeit.

- Voor u betekent dit dat u na twee aaneengesloten Labs probleemloos verdere deelname van uw kind kunt annuleren.

Geen Labs op:

Vakanties 2018

 

3 maart

31 maart

28 april, 5 en 12 mei

16 juni

21 julit t/m 8 september

27 oktober

22, 29 december en 5 jan.

 

voorjaarsvakantie

Pasen

meivakantie

Hemelvaart en Pinksteren

zomervakantie

herfstvakantie

kerstvakantie

Waar en Wanneer?

 

Zaterdag

 

 

Adres

10:00-13:00u ochtendgroep

14:00-17:00u middaggroep

 

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 30

(WG-terrein, Oud-West)

Daarom 3 uur

Om effect te hebben is het belangrijk dat een kind minimaal 3 uur per week naar de plusklas gaat. Dit lijkt lang, maar kinderen ervaren de Labs zeker niet als 'school'. Terwijl ze wel veel leren!

 

Tarief voor een half schooljaar Phi Science Lab

Het uurtarief is 16,50. U kunt twintig Labs betalen in termijnen:

- 165 euro per maand, verdeeld over zes termijnen, of

- 495 euro in twee termijnen

 

Dit is inclusief:

kennismakingsgesprek van gemiddeld 45 minuten, materialen, iets te eten en drinken, A5'je met het programma na elk Lab mee naar huis, een open Lab-uur voor ouders en professionele begeleiding.

 

Tegemoetkoming?

Amsterdam kent regelingen voor ouders met een laag inkomen, namelijk de scholierenvergoeding en de langdurigheidstoeslag.

 

 

 

Marsha Tap 2013 * kvk 55426859 * Algemene Voorwaarden