plusklas


"Het klinkt gek, maar het is leuk als iets je niet meteen lukt." 


                                                                                      hoogbegaafd meisje in een aflevering van Het KlokhuisPhi Science Lab streeft de volgende doelen na:1. Kinderen doen op actieve wijze kennis op over onderwerpen die zij interessant vinden.

Het programma is gevarieerd en wekt een actieve, onderzoekende houding op.


2. In het Phi Science Lab benutten meer- en hoogbegaafde kinderen hun capaciteiten optimaal

en komt daardoor de grenzen aan zijn capaciteiten tegen. Terwijl leeftijdgenoten op school nagenoeg alle beschikbare capaciteiten kunnen inzetten om tot een bepaald niveau

te komen, wordt een hoogbegaafd kind, dat over grotere capaciteiten beschikt, lang niet altijd

uitgedaagd deze volledig in te zetten. Met als risico dat het niet onder ogen krijgt dat ook aan

zijn of haar cognitieve mogelijkheden een grens zit.


3. Met ontwikkelingsgelijken komen kinderen tot het uitwisselen van gedachten over filosofische vraagstukken. Veel hoogbegaafde kinderen houden zich regelmatig bezig met grote vragen die over het algemeen als niet passend bij hun leeftijd worden beschouwd.

Het met ontwikkelingsgelijken van gedachten wisselen is voor hen een rijke ervaring. Filosofie

staat daarom ieder Lab op het programma.


4. Door uitdaging en erkenning van het hoogbegaafde kind is hij of zij gemotiveerd zich verder

te ontwikkelen en is van onderpresteren geen sprake (meer). De motivatie om te leren en een

nieuwsgierige houding worden aangewakkerd door het uitdagende en op het hoogbegaafde kind toegesneden programma.


5. Sociale vaardigheden worden verder ontwikkeld. Door de hoogbegaafden aan een opdracht te laten werken met een kwalitatief goed samenwerkingsproces als  doel, leren zij door reflectie op dit proces oog te hebben voor kernkwaliteiten en vaardigheden van henzelf en een ander.

In het 'echte leven' zal een goede samenwerking vaak betere producten opleveren.


6. Bevorderen van actief burgerschap door het Lab te laten fungeren als denktank voor kwesties die (in de buurt) spelen. De gemeente, de kinderen zelf, een buurtkrant en/of scholen kunnen een beroep doen op de creatieve oplossingsgerichtheid en het buiten de bestaande kaders denken van de kinderen van Phi Science Lab. De deelnemers ervaren dat zij kunnen bijdragen aan verbetering van hun omgeving.


                            

              Marsha Tap 2013 * kvk 55426859 * Algemene Voorwaarden